CHP Gerze Belediye Başkanı Aday Adayı Bülent Eryılmaz, “istihdam artacak, gençler Gerze’de kalacak” dedi.

Eryılmaz, istihdam sorununu, düzenleyecekleri istihdam kurultayında, ortak akılla belirlenecek hamlelerle aşacağını, yatırımcıyı kendi yerlerinde bulup, Gerze'yi anlatacağını söyledi. “İstihdam yatırımcı gerektirir” diyen Eryılmaz, “yatırımcının aynı özelliklere sahip diğer yerlerden ziyade Gerze'yi tercih etmesini sağlayacaklarını belirtti. Bir örnekle bunları açıklayan Eryılmaz, “her bir istihdam edilen hemşerimizin en az 15 bin TL maaş aldığı düşünülür ve bin kişilik istihdam hedefine ulaşırsak, Gerze ekonomisine ayda 15 milyon TL kaynak girişi gerçekleşecek ve esnafımızın ticareti de artacaktır” şeklinde konuştu.

Yatırım teşvik tedbirlerinin istihdam için bir çare niteliği taşıdığını belirten Belediye Başkanı Aday Adayı, “bunu temel amacı, bölgesel kalkınmışlık farklarını ortadan kaldırmak ve istihdam olanakları az olan yerlerde işsizliği ortadan kaldırmak için yatırım yapılmasını teşvik etmektir. Böylece Anadolu’dan batı illerine doğru olan var olan göçü durdurmak ve Anadolu’daki insanımızın kendi yaşadığı bölgede iş bulabilmesini olanaklı hale getirmektir. Bizim de Gerze olarak sorunumuz aslında bu. Birçok hemşerimizin çalışma olanakları kısıtlı olduğu için kendisine Gerze dışında iş olanakları arayarak yaşamının önemli bir kısmını çok sevdiği kentinin dışındaki yerlerde geçirebiliyor” dedi.

Gerze 5. Bölge Yatırım Teşviğinde

Yatırım teşvik tedbirlerinin temelinde bölgesel esaslılığın söz konusu olduğunun altını çizen Eryılmaz, “tüm Türkiye’deki iller altı bölgeye ayrılmış ve bu illerin bu bölgelerde çeşitli gelişmişlik seviyelerine göre de desteklenmesi söz konusu. En kötü durumda olanlar 6. bölge illeri olarak ifade edilen Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’dir ve en çok desteklerin alındığı yerlerdir. Peki en olanaklı yer neresi? Tabii ki 1. bölgelerde yani İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi daha gelişmiş illerde teşvik tedbirlerinden daha az yararlanıldığını görüyoruz. Peki biz burada neredeyiz? Vilayetimiz Sinop 5. bölgeye dahil ve 5. bölgede 6. bölgeden azımsanmayacak derecede fazlaca teşvik tedbirlerinden yararlanabilecek durumda. Dolayısıyla bizim bölgemizde yatırım teşviklerinden yararlanarak yatırım yapacak olan bir firma ucuz kredi olanaklarına kavuşabilmekte, birçok vergiyi ödememekte ya da daha az ödemeyi olanaklı hale getirmekte ve yer tahsisi gibi birçok olanaktan yararlanmakta. Bunlar yatırımcı firma açısından güzel olanaklar, fakat biz burada bundan nasıl ve ne şekilde yararlanacağız, önemli olan bu. Gerze’ye yatırım yaptığında 200 kişilik istihdam yaratacak bir tekstil işletmesinin olduğunu düşünelim. Tabii ki doğal olarak hemen söylemek gerekirse 200 Gerzeli hemşerimize burada istihdam olanağı sağlayacaklar, sürekli sürdürülebilir, düzenli bir şekilde bazı işlerdeki gibi proje bittiğinde kapının önüne konulacak ve iş arama ihtiyacı duymaksızın böyle bir fabrikada çalışmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Böylece evine iş, aş, ekmek götürebilecek, huzurla ve güvenle yaşamaya başlayacak ve Gerze’nin sosyal dokusuna da bu olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

Peki böyle bir istihdam yaratma faktörünün dışında bir faktörü var mı? Tabii ki böyle bir yatırım sayesinde gelir arttırıcı etkisi dediğimiz 200 kişinin ücretinin bu bölgedeki esnafa, işletmelere bir harcama kapasitesi yarattığını söyleyebiliriz. Bu da bir etki yaratacak ve esnaf ve işletmelerimiz için de ek istihdama ya da yeni iş olanaklarının yaratılmasına yol açmış olacaktır” şeklinde konuştu.

"İşsizliğe çare olmak gerekir"

Belediye Başkanlığı’nın ve ekibinin bu yatırımların Gerze’nin dışına gitmemesine ilişkin bir sorumluluğu olduğunu da vurgulayan Eryılmaz, “aynı zamanda böyle yatırımların teşvikten yararlanacak başka illerde ya da aynı vilayettin başka ilçelerinde de aynı olanaklara sahip olduğunu düşündüğümüzde bu yatırımların Gerze’de yapılmasını sağlama sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Belediye Başkanlığı’nı hemşerilerinin istihdamını arttıran, gelirlerini artıran ve kentinin daha yaşanılabilir ve daha hoş bir hale gelmesini sağlayan bir yönetim şekli olarak algılıyoruz. İşsizliğe çare olmak gerekir, gelir getirici faaliyetleri sürekli takip etmek ve ilçeye taşımak önemlidir. İlçemiz için önemli olan böyle bir konu sadece belediye başkanı ve ekibinin sorumluluğunda mıdır? Hayır. Bu sorumluluğun tüm hemşerilerimiz için aynı olması gerekir. Yani biz el birliği ile kentimizin istihdamını artıracak, gelir getirecek hamleleri fark ettiğimizde, düşündüğümüzde Gerze için inisiyatif kullanmalı, Gerze için olanaklarımızı seferber etmeliyiz. Bunun için her bir Gerzeli hemşerimizin bu anlamda sorumluluğu olduğunu söylemeliyiz” dedi.

“Peki yeni yatırımcıları nasıl bulacağız?”

“Yatırımcıların çoğunluğu ülkemizin klasik yatırım merkezlerinden olan İstanbul, İzmir, Bursa gibi merkezlerde bulunmakta. Ve bu merkezlerde bu yatırımcıların bir takım mesleki kuruluşları söz konusu. Ticaret odaları, sanayi odaları gibi. Yine başka bir mesleki kuruluşları olan ihracatçı birlikleri gibi birtakım kuruluşlar da üyelikleri ve buralardan hem birbirlerini hem yatırımlarını hem de devlet yatırımcı ilişkilerini kontrol ettiklerini biliyoruz” diyen Eryılmaz, bu kuruluşları yatırımcının dikkatini çekmek için hedefi olması gereken kuruluşlar olarak gördüğünü söyledi.

Bu kuruluşların Gerze Belediyesi’nin resmi anlamda yatırımcı için elinden geleni yapacağını ve Gerze halkının da yatırımcıyı beklediğini ona misafirperverlikle ve destekleyici bir şekilde yaklaşacağını ifade etmenin önemli olduğunu dile getiren Eryılmaz, “çünkü bunların büyük bir çoğunluğu aslında Gerze’yle belki Sinop’la alakalı olmayan yatırımcılar olacak. Bunun için onlara şirin görünmek, onların dikkatini çekmek, onlara diğer yatırım yerlerinden çok daha iyi olanaklar sunacağımıza ikna etmek önemli bir husustur. Yoksa oturduğumuz yerden Gerzemizi bu yatırımcılar ile buluşturmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.

Televizyon, Gazete ve Dergiler Önemli

Eryılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu yatırımcılar başka ne tür bir yaşantı içerisindedirler, hangi TV kanallarını izlerler, ne tür radyolar dinlerler, bunlara ilişkin olarak da bir araştırma yapmamız bir ilgi yaratmamız gerekiyor çünkü, bizim amacımız yatırımcıya ulaşmak ise bu insanların davranışları, yaşam şekilleri ya da yaptıkları şeylerle önlerine çıkmalı ve Gerzemizi yatırım yapılabilecek bir yer olarak onlara tanıtmamız gerekir. Bunun için de öncelikli olarak ekonomi kanalları tercih ediyorlar. Çünkü ekonomik anlamda yürüttükleri işin ip uçlarını oralarda bulmaya çalışıyorlar. Hatta bazı ekonomi kanallarının kendi sektörleri ile ilgili programlarının da takipçisi oluyorlar. Dolayısıyla biz hem ekonomi kanallarını hem de bir takım sektör programlarının bu şekilde yatırımcılara ulaşmak için kendimizi ifade edeceğimiz, kendimizden bahsedilmesini sağlayacağımız bir şekilde kullanmamız gerekir diye düşünüyoruz. Bunun dışında başka bir yayın olanağı tabii ki var. Gazete haberlerinde, gazetelerin ekonomi sayfalarına ilişkin olarak, ilişkilerimizi kullanarak ya da onlardan gelecek olan talepleri pozitif karşılayarak, birtakım demeçler vererek, birtakım açıklamalarda bulunarak onlara ulaşmamız da mümkün.

Bir diğer yöntem ise endüstri yatırımcılarının dinlediği ve ilgiyle izlediği radyo kanallarında Gerzemizi ifade edecek, Gerzemizin yatırımcı beklediğine ilişkin ip uçlarını verecek bir şekilde radyoyu da kullanabilmemiz mümkündür.

"Yatırımcıya Kendimizi İfade Etmemiz Gerekiyor"

Biz yatırımcı nerede ise orada karşısına çıkarak kendimizin hem resmi anlamda yatırımcı talep ettiğimizi hem de halk olarak yatırımcıya pozitif davranacağımıza ilişkin mesajlarımızı, duyurularımı, ilanlarımızı yapmamız gerekmektedir. Böylece hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda bütün bu mecra ve kanallarda yatırımcı ile buluşmamıza yönelik mesajımızı aktarmamız gerekir. Uluslararası anlamda dedim, eğer uluslararası mecralarda olanaklar bulursak oralarda da yatırımcıları beklediğimizi 5. bölgede güzel bir ilçe olduğumuzu, devletin yatırım teşviklerinde önemli avantajlara sahip olduğumuzu ifade eden, en önemlisi de belediye başkanlığı, halk olarak gelecek yatırımcıyı destekleyeceğimizi ve onun yatırım yapmasına ilişkin olarak karşılaştığı sorunları çözmek için onun yanında yer alacağımızı ifade etmemiz gerekiyor.

Bunların dışında yatırımcıların birtakım organizasyonlara katıldıklarını biliyoruz. Örneğin makina fuarları, makina organizasyonları gibi bir takım tanıtım organizasyonlarında bizim de bulunmamız katılımcı olarak yer almamız ve onlara kendimi tanıtmamız ve beklentilerimizi ifade etmemiz onların dikkatini çekmemiz açısından hedef noktalarımızdan birisi olmalı. Bizim yaptığımız organizasyonlar da var. Klasik bütün vilayetlerin, Sinoplular Ankara’da, Sinoplular İstanbul’da ya da İzmir’de gibi yapmış olduğumuz tanıtım organizasyonları var. Bunun da TV kanallarından, haber kanallarından bir iki tanesinde son bir iki cümle olarak ‘Sinoplular buluşuyor’ şeklinde verilen bir takım uyarı spotları ile dikkat çekilmeye çalışılıyor. Buralardan benim gözlemlediğim genelde hemşeriler özlem gideriyorlar.

"Organizasyonlara Katılmalıyız"

Birtakım damak, zevk ve tatlarına ilişkin olarak yöresel yiyecekle karşılaşıyorlar. Onların tanıtımı esnasında bundan yararlanıyorlar. Sosyal yaşama ve kültüre ilişkin olarak birtakım simülasyonlar ile karşılaşıyorlar. Hemşeriler dışında ziyaretçiler açısından da ‘evet Gerze güzel şirin bir yermiş, tatilimizin bir kısmını da orada geçirsek mi?’ diyebilirler ama yatırımcıları çekmek açısından bu tip organizasyonları da kullanmamız ve daha işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için bu yatırımcıları davet etmemiz, onların toplu olarak bulundukları sanayi, ticaret odaları ya da ihracatçı birlikleri gibi noktalarda onların gelmelerini sağlamamız gerekir.

Tanıtım organizasyonlarının dışında yatırım organizasyonu, bir yatırım sempozyumu, bir yatırım toplantısı, fuarı ya da varsa böyle bir fuar, bu fuara aktif katılımcı olarak, organizatör katılımcı olarak iştirak etmemiz, beklentilerimizi dile getirmemiz mümkündür diye düşünüyoruz.

Ben ve ekibim biraz önce bahsettiğim argümanların hemen hemen hepsini belli sıklıkta kullanarak kendi farkındalığımızı yaratmamız gerektiğini düşünüyoruz ve eğer bu fırsat bize verilirse de yaratacağımıza ilişkin olarak söz veriyoruz.

"Gerze'deki Yatırımcıyı da Destekleyeceğiz"

Bunun dışında Gerzemizde hala yatırım yapan, hala çalışan yatırımcılarımız var. Bunların bir kısmı Gerzeli. Gerzelilere bir kat daha fazla teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü yatırımlarını Gerze’nin dışında ya da 5. bölgenin herhangi bir yerinde ya da Sinop’un başka bir ilçesinde yapabilecekken kendi ilçesinde yapmış olmalarından dolayı onlara müteşekkiriz. Onların kapasite arttırımlarına destek ve ricacı olmalıyız. Sadece onları değil, Gerzemizde, Gerzeli olmamakla birlikte bize değer vermiş, bize inanmış, bizim ilçemizde bunu yapmaya yeltenmiş yatırımcıları da aynı şekilde desteklemeli, onların kapasite kullanımlarını arttırmalarını ya da yeni istihdam olanakları yaratmalarını, daha fazla çalışmalarını ve üretmelerini sağlamaya yönelik taleplerini karşılamalıyız. Böylece hem Gerze’de hem de Gerze’de olmayan mevcut yatırımcılarımızın bizi temsil etmelerini de sağlayacağız. Çünkü yatırımcı yatırımcıyı tanır. Yatırımcıların bir anlamda bizim elçilerimiz olmasını, bizim propagandamızı yapmasını, referansımız olmasını sağlamış olacağız ve onlara da bu gözle bakacağız, onlardan da bunu talep edeceğiz.”