Gerze Belediyesi’ne ait belediye dükkanlarına yüzde 300’lük fahiş bir kira artışı yapıldı. Gerze Belediyesi Meclis Üyesi Birol Sazak, bugün yapılan belediye meclis toplantısında kira artışlarına dair 12 esnaf tarafından Gerze Belediyesi’ne verilen dilekçeyi meclis gündemine taşıdı. Belediye Başkanı Cevat Şensoy, konunun encümende görüşüleceğini söyledi.

CHP Gerze Belediye Meclis Üyesi Birol Sazak, fahiş kira artışı nedeniyle esnafın sorunlarını mecliste konuşmak istedi. İlçe esnafının mağduriyetini dile getirdi. Şensoy ise, “biz kiracılarımızdan memnunuz. Fiyatlar belki yüksek gelmiş olabilir. Kendileri dilekçe vermiş. Biz tekrardan değerlendireceğiz” dedi.

"Fahiş kira artışını kabul etmemiz mümkün değildir"

Şensoy’un söz vermesiyle birlikte, Meclis Üyesi Sazak belediye dükkanı esnafları tarafından Gerze Belediyesi’ne gönderilen dilekçeyi okudu: “Belediyenizce tarafımıza bildirilen belediye dükkanlarına ilişkin 2023 yılı kira artış oranları ve yeni kira bedelleri fahiş olup gerek ilgili kanun hükümlerine, gerekse hakkaniyete uygun bulunmamaktadır. Kira artış oranı belirlenirken TÜİK verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayı 12 aylık TÜFE ortalaması olan %59,65 kira artış oranı esas alınması gerekirken tarafımıza uygulanan %300 ün üzerinde bulunan fahiş kira artışını kabul etmemiz mümkün değildir. İş bu kira artışı ilçe esnafı olarak artan enflasyon sonucu ekonomik bakımdan hali hazırda güç durumda bulunan tarafımızı mağdur edeceği gibi aynı zamanda ilçe bazında bu dükkan kiraları esas alındığında diğer işyeri kiralarında da fahiş miktarda ve kötü niyetli fiyat belirlemeleri yapılmasına da sebebiyet verecektir.

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplere binaen yapılan kira artışına itirazlarımızı belirtmek ile yasal sınırlar içerisinde kira artışının uygulanmasını, belediye dükkanlarındaki kira artışı hususunun belediyenizce tekrardan değerlendirilmesini ve hakkaniyete uygun bir karar verilmesini ilçe esnafınız olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

Gazetemize şikayetlerini dile getiren bazı dükkan sahipleri ise, “bir anda yüzde 300lük bir zammı kimse beklemiyordu. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Zaten zor geçiniyoruz. Ayrıca bu durum diğer kiralarda da fahiş artışlara neden olacak. Gerze Belediyesi’nin bu karardan geri adım atmasını ve zamları olması gereken miktarlarda artırmasını bekliyoruz” dediler.

Belediye Meclisi toplantısı sonrası, Gerze Encümeni’nin konuyla ilgili kararını beklediklerini dile getiren esnaflar, “Gerze Belediyesi’nin bizi mağdur etmeyeceğini ümit ediyoruz” şeklinde konuştular.