Yüksek yaptığı açıklamada, "Belediyemizin ana konularından olan imar konusunda halkımızı direkt etkileyen 18. Madde uygulamaları çoğu zaman vatandaşlarımızın talepleri göz önünde bulundurulmadan, yol ve yeşil alanların ivedi açılması hedefiyle mağduriyetlere meydan vermektedir.

18. madde uygulamalarının hassas, vatandaşların isteklerine cevap veren, ekonomik yönden zarara uğratmayan, müşterek hisse çözümü yaparak, kanunun amacına uygun olarak uygulanması birinci önceliğimiz olacaktır. Mağduriyetleri vatandaşlarımızla tüm süreçte bir araya gelerek çözüme kavuşturacağız" dedi.