Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'ne (TMMOB) bağlı olarak faaliyet gösteren Mimarlar Odası Sinop Temsilciliği, Temsilcilik Binasında 17. Olağan Genel Kurulunu düzenleyerek yeni Yönetim Kurulu’nu seçti.

Yapılan seçim sonucunda oluşan Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Mehmet İsmet Aykın, Deniz Kırmızıgül, Nazlı Nur Göksüzoğlu, Barış Berkcan Bayrak, Serkan Kıvrak.

Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı ise şu şekildedir:

  • Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet İsmet Aykın
  • Genel Sekreter: Deniz Kırmızıgül
  • Sayman: Barış Berkcan Bayrak
  • Üye: Nazlı Nur Göksüzoğlu
  • Üye: Serkan Kıvrak

TMMOB Mimarlar Odası Sinop Temsilciliği, yeni yönetimiyle birlikte mesleki faaliyetlerini ve odanın çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Yönetim Kurulu, meslektaşlarına daha iyi hizmet sunmak, mesleki standartları yükseltmek ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler planlamaktadır.

ddd

Yapılan toplantı sonucu Yeni Yönetim Kurulu Bildirisi Şu Şekilde;

17. dönem çalışmalarımızda, mesleki hakların, telif haklarının, asgari hizmet bedelinin ve sosyal hakların güvencesi olan “Mesleki Denetim” önemini artırarak devam ettirmek kaçınılmazdır. Üyelerimiz arasında haksız rekabetin olmaması ve nitelikli, kaliteli bir mimarlık hizmetinin var olması için de çaba gösterilmeye devam edilecektir. Ancak sadece ilimizde değil ülke olarak mimarlık mesleğinin zorluklara dayandığı açıktır. Hızlı ve çarpık kentleşme, Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların lokomotif sektör olarak inşaat sektörünü derinden etkilemesi, mimarlık eğitim kalitesinin giderek düşmesi, mevzuatlarda yapılan tutarsız değişiklikler ve mevzuat gerekliliklerini sağlaması gereken yapıların mimarlık pratiğinden uzaklaşması gibi etkenler mesleğimizi yapılamaz hale getirmektedir. Ama mimarlar olarak hiçbir zaman karamsar olmamalı, bu zorlukların zaman içerisinde kalkacağını ve mesleğimizin tekrar gereken önemi kazanacağını unutmamalıyız.

Kabanlar Köyü'nde Arazi Yangını Kabanlar Köyü'nde Arazi Yangını

Bugün sadece mimarlar olarak değil, öncelikle yaşadığımız kenti şekillendirmede önemli bir rol oynayan bir mesleğin hizmetkârları olarak da bir arada birlikteyiz. Mesleğimiz sanat, bilim ve yeniliğin dinamik bir karışımıdır. İşimiz sadece fiziksel mekânları tanımlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda yaşanılabilir bir çevrenin oluşmasında en büyük paya ve sorumluğa sahip bir meslek icra ettiğimizin farkında olmamız gerektiğini ve yaşadığımız şehirde gerçekleştirilen veya uygulanan kentsel ölçekteki çalışmalara Temsilciliğimiz olarak müdahil olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu müdahil olma eylemi Mimarlar Odamızın mesleğimizdeki ilerlemeyi ateşleyen örgütçü ruhun bir temsili olacaktır.

Değerli üyelerimiz, bir yılı aşkın süredir Sinop Merkez İlçemizin Uygulama İmar Planlarının yürütmesinin durdurulmaması veya iptal edilmemesinin hepimiz için bu dönemde olumlu olduğunu ve plan iptal süreçlerinin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz İmar Planları yıllarca süre gelen yap boz planları olmamalıdır.

Üyeler olarak daha sık bir araya gelerek, fikirlerimizi paylaşarak, karşılaştığımız sorunlara kolektif bir çaba ile çözüm bularak sürdürülebilir, estetik ve yaşanabilir bir Sinop’un yolunu açacağımıza yürekten inanıyoruz

Önümüzdeki Yerel Seçimler sonucu oluşacak yönetimlerin Kent Yönetimlerini ve Planlamalarını Toplumun menfaatinde, ranttan uzak , çağdaş, sürdürülebilir ve  yaşanabilir alanlar yaratan bir Belediyecilik anlayışında olmaları en büyük dileğimizdir. Saygılarımızla.