Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere bu yıl ödenecek hayvancılık desteklerini açıkladı.

Ülkemizde tarımsal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere destekler sağlanıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere 2023 yılında verilecek hayvancılık desteklemeleri açıklandı.

Buzağı Desteği

Büyükbaş hayvancılık desteklerinde temel destek olarak kabul edilen buzağı desteğinde programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ineklerin doğan buzağılarına buzağı başına 750 lira ödenecek.

Üreme parametreleri uygunluk desteği kapsamında ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına ilave 300 lira ödeme yapılacak.

Buzağı desteklemesi şartları karşılayanlar için; buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 baş için yüzde 50’si ödenecek. Bu kapsamda; geçen yıl 700 TL olan buzağı desteği 750 TL’ ye çıkarılmakla birlikte buna ilave olarak suni tohumlamadan doğan buzağılara 200 TL olan miktar 450 TL ye, Döl Kontrol sistemine kayıtlı boğalardan doğan buzağılara ilave olarak geçen sene 100 TL ödenirken bu rakam bu sene 200 TL, dişi manda ve malaklara 500 TL olan destekleme miktarı 1.000 TL, soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ve malaklara ilave olarak ödenen 300 TL ise 600 TL olarak açıklandı.

Buzağı Desteği: 750 TL/ Baş

Parametre uygun ise ilave: İlave 300 TL/ Baş

Buzağı (Suni Tohumlama) : İlave 450/Baş

Döl Kontrolü ilave: İlave 200 TL/ Baş

Arıcılık Desteği

Arıcılık desteklemeleri çerçevesinde üretici yetiştirici örgütü üyesi olanlara kovan başına 30 TL olan destekleme 60 TL, üye olmayanlara 20 TL olan destekleme miktarı 40 TL, damızlık Ana Arı için 100 TL olan ödeme miktarının 200 TL olacağı açıklandı.

Düve alım desteği

En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 30’u, yurt içinde doğmuş; hastalıktan ari işletmelerden, düve merkezlerinden temin edilen veya genomik testi yapılmış düvelere ise yüzde 50’si kadar destek ödemesi yapılacak.

Besilik erkek sığır desteği

dönemlerine göre 1-200 baş için (200 baş dâhil) hayvan başına 500 lira ödeme yapılacak.

Besili erkek dana desteklemesi: 500 TL/ Baş

Büyük Baş Hayvan atığı: 3 bin TL/Baş

Düve alım desteği (1-50 Baş arası) : %50’si

Manda /Malak desteği

Dişi mandalara manda başına 1000 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 600 lira, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 1.000 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 600 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 1.000 destek ödenecek.

Dişi Manda: Bin TL/Baş

Malak Desteği: Bin TL /Baş

Halk Elinde Islah Anaç Manda Doğuran: 4 bin TL/Baş

Halk Elinde ıslah anaç manda doğurmayan: 2 bin 500 TL/ Baş

Damızlığa ayrılan manda (Düve-tosun)  : 3 bin 250 TL/ Baş

380698412_122114712818031616_6226811086864698055_n