Gerze'de Mamamatikler Sokak Hayvanları için Hizmete Sunuldu Gerze'de Mamamatikler Sokak Hayvanları için Hizmete Sunuldu

AK Partili meclis üyeleri Esra Güleryüz ve Selami Yiğit’ in izinli olduğu toplantı bir önceki meclis karar özetinin tasdiki ile başladı akabinde gündem maddelerine geçildi.  
1- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi; İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 546 ada 15 parselde imar planı değişikliği talebi oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Sinop Caddesinde yol üzerinde bulunan 74 m²’ lik imara açılması talep edilen alan, 18. Madde uygulamasında olduğu için plan değişikliğinin komisyon tarafından uygun bulunmadığı belirtildi.
2- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi; İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 569 ada 13 parselde imar planı değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 18. Madde uygulaması sonucunda oluşacak olan 569 ada 13 parsel taşınmaz üzerinde olan yerin bir kısmının yaya yolunda kaldığı ifade edilerek 18. Madde uygulamasından sonra yol ve konut alanının ilçe genelinde yapılacak revizyon imar planı kapsamında yeniden düzenleneceği kaydedildi. 
Komisyonun 18 uygulamasından sonra olduğu ilçe revizyonunda yapılacak plan değişikliğin revizyonda değerlendirilmesi için karar verdiği, dilekçenin uygun olduğu belirtildi.
- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi; İlçemiz Çakallı Köyü Tıyır Mahallesinin mücavir alan sınırları içerisine alınması talebi komisyona havale edildi. 
4- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 106 ada 13-14-15 nolu parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi AK Partili meclis üyelerinin red CHP’ li meclis üyelerinin evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. 
Buna göre, belediyenin mülkiyeti içerisindeki bir plan değişikliği yapıldığı, gündeme konu olan 3 parsel içerisinde artan nüfusa karşılık donatı alanlarının talep edildiği fakat donatı alanları ile ilgili belediyenin yeterli alanı olduğundan bu yeterli alana istifaden eksik alanın yeşil alanda olduğunu, alanın tamamının yeşil alana eklendiği anlatıldı.
Fakat burada parsel bazlı değişiklik olması nedeniyle bir üst kuruma gittiğinde ilgili bakanlığın denetimine tabi olan bir alan olduğundan yeniden meclis gündemine geleceği belirtildi. 
5- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi, İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 415 ada 1 nolu taşınmazda plan tadilatı talebi AK Partili meclis üyelerinin red CHP’ li meclis üyelerinin evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. 
Buna göre, 19 Mayıs Mahallesinde yapılması planlanan ibadethane ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünün plan tadilatı değişikliği talebi olduğu, 18 madde gereğince dop alanına tescil edilen alanın amacı dışında kullanılamayacağından dolayı komisyon tarafından red edildiği belirtildi. 
6- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi, İlçemiz Köşk Mahallesi 105 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Kentsel Tasarım Rehberi dışına çıkartılması talebi oy birliği ile kabul edildi. 
7- S.S Gerze Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Hamidiye Mahallesi, Karaca Sokak, Hal içi Mevkii 2/B nolu adresteki dükkânın ücretsiz tahsis edilmesi talebi, oy birliği ile bir sonraki meclise havale edildi. 
8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan, Cadde, Sokaktan 75 TL; Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları ve diğerlerinden 40 TL;  Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler ve reklamların metrekaresinden haftalık vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan olarak Bulvar ve Meydan, cadde, sokaklarda 10 TL; Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan ve diğer ışıklı, projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 125 TL; İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için bütün yerlerde 0,25 TL;  Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden bütün yerlerde 0, 25 TL olarak belirlendi. 
BİLBOARD KİRA ÜCRETLERİ
Işıklı billboard kira ücreti (1 günlük): 200 TL
Işıksız billboard kira ücreti (1 günlük): 150 TL
Led ekranlı totem kira ücreti (1 günlük): 2000 TL
9- Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesi değişikliğinin talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Zabıta Müdürlüğünce yapılan bazı işlerden ücret alınmadığı tespitle 2024 Yılı Gerze Belediyesi Ücret Tarife Listesi 28. Maddeye (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Ücreti) 6. fıkra Diğer Ücretler başlığı altında, (a) bendi TAPDK Mesafe Uygunluk Belgesi Ücreti 1.000,00 TL ve (b) bendi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Kartı Ücreti (Kayıp, Yenileme, Tahrip vb.) 200,00 TL olarak belirlendi. 
10- Çevresel Gürültü Raporu alımı ile ilgili düzenleme talebi, oy birliği ile kabul edildi.  
11- İlçemiz Belören Köyüne Su tahsisi talebi, oy birliği ile kabul edildi. 
12- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 724 ada 15 nolu parselde emsal artırım talebi, oy birliği ile komisyona havale edildi. 
13- İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclisine üye seçimi yapıldı. Buna  göre, Elif Öztürk Kaygısız ve Mesut Kutlu asil üye olarak seçilirken Sündüs Yuvacı ve Selçuk Yüksel yedek üye olarak seçildi. 
14- 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli mühendis ve mimara verilecek ücretin belirlenmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi. 
15- 04.06.2024 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının yeniden düzenlenmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor Bakanlığına 25 yıllığına kiralandı. 
 EK GÜNDEM: Park ismi değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Samsun Caddesi Özgürlük Sokakta bulunan parkın ismi Sinop-Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden doktorların isimleri olan Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlak oldu.

Mtt

Editör: Gökçe Davran