Gerze Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Levent Halaçoğlu ve Çevre Sağlığı Teknisyenleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Birim Sorumlusu Dr. Hatice Hanım Yuttakal tarafından içme ve kullanma sularının temizliği ve sulardan bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme toplantısı Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

PSX_20231013_115230