İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Sinop’ta en az geçici koruma kapsamında 178 Suriyeli bulunuyor.

2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2156 yabancı Sinop’ta ikamet ederken, bu kişilerin 1104’ü erkek, 1052’si kadın. 2008 yılında ise sadece 17 yabancı uyruklu kişinin Sinop’ta yaşadığı TÜİK istatistiklerinde görülüyor.

Servis Şoförü Erol Ersoy'dan Anlamlı Davranış Servis Şoförü Erol Ersoy'dan Anlamlı Davranış

Kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan kişiler ve geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler bu istatistikte yer almazken, yabancı uyruklu nüfus kapsamında geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve geçerli adres beyanı olan kişiler ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendiriliyor. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip da bu nüfusa dâhil değil.

Kaynak: https://nip.tuik.gov.tr/?value=YabanciNufusBuyuklugu