TEMA Vakfı, Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santral için açıklama yaptı. Ormanlık alanın Nükleer Güç Santrali’ne dönüştürülmesi kararına itiraz eden vakıf, mahkemenin bilirkişi incelemesi ve keşif yapılması yönünde karar aldığını belirtti.

Açıklamanın tam metni ise şu şekilde: “Sinop çevre düzeni planında orman olarak belirlenen alan, 16 Aralık 2020 tarihinde değişiklik yapılarak Nükleer Güç Santrali’ne dönüştürüldü. TEMA Vakfı olarak bu plan değişikliğinin iptali için açtığımız davada mahkeme yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Bugün gerçekleştirilecek keşifte, mahkeme tarafından konuyla ilgili uzmanlardan belirlenen bilirkişi heyeti nükleer güç santrali olarak planlanan alanda inceleme yapacak.Planlama alanı ve yakın çevresi; orman, önemli bitki alanı, tarım arazileri, önemli sulak alanlar, longoz ormanları, yaban hayatı geliştirme sahası ve tabiatı koruma alanı da içeren karmaşık ekosistemler bütününden oluşuyor.Aynı zamanda söz konusu alan, Kuzey Anadolu Fayı ile komşu konumdadır. Olası bir yer hareketiyle oluşacak tehlike durumunda yaşanacak olumsuz sonuçlar, tüm ülkeyi hatta komşu ülkeleri de etkileyecek.


Deniz sularındaki 0,5 ˚C değişim bile denizel yaşam için kritikken, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne eklenen yeni madde ile birlikte nükleer santrallerden denize deşarj edilen soğutma suyunun, deniz suyu sıcaklığını 3˚C’ye kadar artırabilmesine izin verildi. Dolayısıyla santralin bulunduğu bölgede denizel ekosistem, birçok deniz canlısının üremesi ve yaşam ortamları olumsuz etkilenecek.Doğayı ve tüm canlıları nükleer santralin sebep olacağı sonuçlardan korumak için bilirkişi keşfinde olacağız!Masmavi suları, yemyeşil ormanları ve eşsiz doğası ile #NükleersizSinop istiyoruz!Tüm yetkilileri doğa ve insan sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olan bu yatırımdan vazgeçmeye, yaşama sahip çıkmaya çağırıyoruz!