Gerze Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

07.06.2023 günü saat:14.00'de Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve üyeler Alaatin Baş, Fatih Öz, Ümit Akça, Mustafa Doruk, Ahmet Kalfaoğlu, İsmail Hakkı Şahin, Birol Sazak, Ercan Çelebi ve Uğur Akın'ın iştiraki ile toplandı.

Açılış konuşması ve yapılan yoklamanın ardından,toplantı için yeterli sayının hazır bulunduğununun anlaşılması üzerine gündem maddrlerinin görüşülmesine geçildi.

Bir önceki toplantıda alınan karar özetinin oy birliği ile tasdikine karar verildi.

2. İmar komisyonundan gelen İmar değişikligi talebi oy birliği ile kabul edildi.

3. İmar planı değişikliği talebinin, imar komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gelecek toplantının 05.07.2023 günü saat:14.00'de yapılmasına oy birliği ile karar verilerek toplantı sona erdi.