Gerze’de yaşayan kadın ve erkek nüfusunu sizler için araştırdık.  2022 yılındaki resmi verilere göre, Gerze’de 14 bin 51 kadın yaşarken, 13 bin 916 erkek, toplamda 27 bin 967 kişi ikamet ediyor.

Gerze Postası Gazetesi olarak Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen verilerle, ilçemizde yaşayan erkek ve kadın nüfusunu yaş aralıklarına göre sınıflandırdık. Araştırmada en dikkat çeken nokta ise, 45 yaşından sonra kadın nüfusu erkeklerin önüne geçerken, genç nüfusta ise erkeklerin çoğunlukta olduğu görülmekte.

TÜİK verilerine göre, 0-4 yaş arası 646 erkek çocuğu ve 607 kız çocuğu, toplamda 1253 çocuk Gerze’de ikamet etmekte. 5-9 yaş arası 719’u erkek, 769’u kız olmak üzere 1488 çocuk ilçemizde yaşıyor.10-14 yaş arası Gerze’de 1521 kişi ile en yoğun çocuk profilinin yaşandığı yaş aralığı olurken, bunların 781’ni erkek, 639’unu kız çocukları oluşturuyor. 15-19 yaş arasındaki gençlerde ise, 750’si erkek, 639’u kadın 1389 kişi Gerze ilçe sınırlarında ikamet ediyor.

20-24 yaş aralığında 710’u erkek, 648’i kadın 1358 kişi Gerze nüfusuna kayıtlıyken, 25-29 yaş aralığında bu sayı 1661 kişiye çıkıyor. Bu kişilerin 855’ini erkekler, 806’sını ise kadınlar oluşturuyor. 30’lu yaşlardan itibaren nüfus demografisinde belirgin bir yükseliş sezilen ilçemizde, 30-34 yaş aralığında 923 erkek ve 841 kadının, toplamda 1764 kişinin yaşadığı görülüyor. 35-39 yaş aralığında ise, Gerze 917’si erkek, 893’ü kadın olmak üzere 1810 kişiye ev sahipliği yapıyor. 40-44 yaş arası profile bakıldığında 992 erkeğe karşılık 913 kadının yaşadığı, toplamda 1905 kişinin Gerze’nin merkez ve köylerinde yaşadığı resmi verilerle tespit edilmiş.

En çok nüfus 55-59 yaş aralığında

İlçemizde 45-49 yaş aralığıyla birlikte artık erkek nüfusu kadın nüfusunun gerisinde kalmaya başlıyor. Bu yaş aralığında 832 erkek ve 859 kadın, toplamda 1691 birey yaşamakta. 50-54 yaş aralığına gelindiğindeyse, 873’ü erkek, 973’ü kadın toplam 1846 kişi Gerze’de ikamet etmekte. 55-59 yaş aralığının ise Gerze’de en yoğun yaş aralığını oluşturan kesim olduğu resmi rakamlarla ortaya konmuş durumda. Buna göre, 1093’ü erkek, 1203’ü kadın, toplamda 2296 kişi Gerze’de yaşamakta.

60-64 yaş aralığında 980’i erkek, 1062’si kadın 2042 kişi Gerze’nin en yoğun ikinci yaş aralığını oluştururken, 65-69 yaş aralığında erkek nüfusunun biraz daha önde olduğu görülmekte. Bu yaş aralığında 1033 erkeğe karşın, 925 kadın, toplamda 1958 kişi ilçemiz sınırlarında yaşıyor. 70-74 yaş aralığında 800’ü erkek, 860’ı kadın 1660 kişiye Gerze ev sahipliği yapıyor. 75-79 yaş aralığında erkek nüfusu 483 olurken, kadının nüfusunun 561 olduğu, bu yaş aralığında 1044 kişinin yaşadığı görülmekte. 80-84 yaş aralığında ise, 347 erkek, 467 kadın olmak üzere, toplamda 814 kişi Gerze’de yaşamakta.

85-89 yaş aralığında ise Gerze nüfusunun bir hayli düşüyor. 316 kişi bu nüfus aralığına girerken, bunların 127’si erkek, 189’u kadın. 90 yaş üzerine gelindiğiyse, 55 erkeğe karşılık 96 kadın, toplamda 151 kişi ilçemiz sınırlarında ikamet etmekte.

gerze_detayli_nüfus_istatistigi2

Haber: Kaan TÖNGELCİ/Gerze Postası