Gerze Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı. Toplantıda tüm kararlar oy birliğiyle onaylandı.

Gündem maddeleri şu şekilde oldu:

1- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi talebi.

-Yeni Mahallesi, 436 ada, 26 ve 72 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği talebi.

2- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi talebi.

-19 Mayıs Mahallesi, 415 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.

3- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi talebi.

-Köşk Mahallesi 102-103 ve 105 ada ile Çarşı Mahallesi 104 adada Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi

4- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi talebi.

-Çarşı Mahallesi 605 ada 6 parselde imar planı değişikliği talebi.

5- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi talebi.

-Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yangın evlerinde yapılmak istenen esaslı tadilat talebi.

6- Otopark alanlarının bağımsız bölüm eklentisi olarak tahsisi talebi.