Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Sinop Ofisi işbirliğinde düzenlendi. Toplantıda, IPARD Programı'nın temel hedefleri ve kapsamlı yatırım destekleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında IPARD Programı’nın temel hedefleri ve kapsamlı yatırım destekleri üzerinde duruldu. Katılımcılara programın detayları, başvuru süreci ve desteklenecek projeler hakkında bilgi verildi.

Süt ve Besi Hayvancılığı, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Yumurta Tavukçuluğu, Süt ve Süt Ürünleri İşleme, Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme, Su Ürünlerinin İşlenmesi, Meyve ve Sebze İşleme depolama, Yumurta İşleme, Otel ve Yeme İçme Tesisleri, Arıcılık ve Bal Paketleme, Zanaatkarlık, Katma Değerli Ürünler, Mantar, Kesme Çiçek, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji sektörlerinin desteklenen programlar olduğunun altı çizilirken programın tarım ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiği, modernizasyonu sağladığı ve çiftçilerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediği vurgulandı.

Katılımcılara programın detayları, başvuru süreci ve desteklenecek projeler hakkında bilgi verildi. TKDK, toplantının amacının çiftçilere ve işletmelere IPARD Programı’nın sağladığı fırsatları aktarmak olduğunu belirtti. Programın tarımsal üretimde verimliliği artıracağı, işletmelerin rekabet gücünü artıracak ve kırsal alanlarda istihdamı destekleyeceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Katılımcıların ilgi gösterdiği toplantı, tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli adımların atılmasına vesile oldu.

Gerze'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Gerze'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

2222-111111-2