Gerze Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür Derneği (GER-SES) aylık olağan toplantısını yaptı. Bodrum Cafe’de gerçekleştirilen toplantıda, “Cumhuriyetin 100. Yılında Belediyecilik ve Gerze Belediyesi” konuşuldu. Bu ayın konuşmacıları ise, Öğr. Gör. Serhat Saatci ve Av. Nihal Gündoğdu Saatci oldu.

2024 Mart Belediye seçimleri sürecinde Cumhuriyetimizin 100. Yılında, olması gereken belediyeciliği Gerze Belediyesi özelinde anlatan Bülent Eryılmaz “Cumhuriyetin 100. Yılında Belediyecilik ve Gerze Belediyesi” tolantısında şunları dile getirdi:


“İki tür belediyecilik kampı olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi neo-liberal belediyecilik, rant belediyeciliği. Gerze’nin bugüne kadar gördüğü belediyecilik maalesef neo-liberal belediyecilik, rant belediyeciliği olmuştur. Hiç kamucu belediyecilik, toplumcu belediyecilik uygulamaları deneyimlenmemiştir. Halkıçı belediyecilik de denilen alternatif belediyecilik sol-sosyal demokrat belediyeciliğin omurgasını oluşturmasına rağmen, çoğu bu şekilde bir tercihi olduğu söylenen belediyecilik bile rantçı bir yapı göstermektedir. İşte bizim tercihimiz halkçı belediyecilkten yana olmaktadır. Bu belediyecilik, hemşerilerinin çoğunluğunun mutluluğuna olan bir takım kriterlerin varlığı ile mümkün hale gelmektedir. Biz de bunları Gerze’mizde tatbik edeceğiz.
• Katılımcı Belediyecilik; tüm kararların en küçükten büyüğe doğru olmak üzere, mahalle komiteleri, Gençlik Komitesi, Kadın Komitesi, Engelli Komitesi, Esnaf Komitesi, Çocuk Meclislerinde yapılacak hizmetlerin kararlaştırıldığı; Kent Konseyinde de onaylandığı; hemşerilerin tüm kesimlerinin görüş, öneri ve önceliklerin, alarak kararların oluşturulduğu bir yapı tasarlıyoruz. Bizim belediyecilik mimari yapımız böyle şekillenecektir. Bu durum 5393 sayılı Belediye Kanunun 76 ve 77 maddeleriyle de uyumlu bulunmaktadır. Kararlar, seçildiği için her şeyin sorulduğu bir belediye başkanından ziyade, hizmet kullanıcılarının öncelliklerinin önemsendiği bir yapı tasarlıyoruz. Alınan kararların uygulama ve hizmetin yeterliliği noktasında da bu komitelerin işlevsel olacağını söyleyebilir. Böylece seçilene temsili demokrasi ile teslim edilen yetkilerin, halkla birlikte kullanıldığı, seçilen sürekli denetlendiği bir yapıyı düşlüyoruz. Bunu yaparken, bütçe yapma aşamasında da hangi kalemlere ne kadar kaynak aktarılması gerektiği kararlarının da katılımcı bütçe uygulamaları ile hayata geçireceğiz. Zaten projeleri halkla birlikte yapacağımız için, bütçenin harcanmasının da katılımcı bir şekilde yönetileceğini söyleyebiliriz. Bir de bu işin seçim vaadleri bölümü var tabi. Her aday veya aday adayı, seçilirse kendisinin tespit ettiği eksiklik veya hatalı uygulamalar üzerinden bir vaat listesi oluşturmaktadır. Neye göre? Kendi tespit ve tercihlerine göre. Kim diyor bu arkadaşın herkesten daha iyi tespit ve tercih yapabildiğini? Kimse. Dolayısıyla adayların seçim vaatleri kişisel bir söylem olmaktan öteye geçememektedir. Vaatlerinde belediye gelirlerini arttırmak olmayan aday, bütçenin 10-20 katıyla bile yapılması imkansız üfürme vaatleri hem sayı olarak (20-60 arası) ve hem de hayata geçirilmesi belediye yetkileriyle de mümkün olmayan çeşitte sunumlar yapmaktadırlar. Barajdan tut da, toplu konut projesine kadar. Neler neler. Bizim ana vaatlerimizden ilki, tüm hemşerilerimizin katılımıyla karar vereceğimiz ihtiyaçları hayata geçirmek üzere ortaklaşa kararlar alacağız olacaktır. Katılımcılık olacaktır.
• İkinci önemli hayata geçirmeyi düşündüğümüz belediyecilik kriteri ise Birlik ve Bütünlüğü Sağlayan Belediyecilik olacaktır. Tüm ülkede ve hatta dünyada tek başına hizmet üreten yalnız belediye gibi davranmadan, tüm diğer paydaşlarla birlikte hareket etme eğilimi şart olacaktır. Bunun içinde Üretim ve Tüketim Kooperatifleri ve bunların varsa birlikleri ile hem üreticilik anlamında ve hem de tüketicilik bakımından birlikte çalışılacak ve destek alınacaktır. Böylece başka yerlerde üretilen yeni, sağlıklı ve ucuz hizmetlerin Gerze’mize de gelmesi sağlanmış olacaktır. Ulusla ve Uluslararası sivil toplum kuruluşları ile birlikte projeler geliştirilip, destekleri alınacaktır. Bu anlamda çeşitli meslek örgütleri ve demokratik sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirilip, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırıcı hizmetlere ulaşılması sağlanacaktır. Benzer şekilde çalışan diğer belediyelerle de kardeş belediyecilik, benzer belediyelerin oluşturacağı dayanışma birlikleri ve üyesi olunan kooperatiflerin birliği üzerinden hizmet üretimi desteği alınacaktır.


• Üçüncüsü; Üretici ve Kaynak yaratıcı Belediyecilik, Üreticilik anlamında, köylerde ve şehrin yakın çeperlerinde çabalayan insanların emeklerine sahip çıkılarak, emeklerinin değerinden gerçekleşmesi sağlanacaktır. Yani emeklerini sömüren veya değersiz satın alınmasının önüne geçilerek, gelirlerinin arttırılması sağlanacaktır. Hemen her hizmet üretiminde kooperatifçilikten faydalanarak, benzer kooperatiflerle birlik ve dayanışma yaratarak, üretimin arttırılması ve daha yüksek değerden satışlar gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bahçecilik, meyvecilik ve hayvancılığın yeniden hane halkı gelirlerini olumlu etkilemesi sağlanırken, ilçemizin bunların bağlı bulunduğu kooperatifler üzerinden gelir elde etmesi de sağlanacaktır. El sanatları, halı-kilim dokuma gibi üretimler desteklenerek, kent gelirlerinin arttırılması sağlanacak ve böylece halkçı belediyeciliğin üretkenlik tarafı yerine getirilmiş olacaktır. Belediye, zorunlu tüketimini oluşturan kimi kalemlerde, kendi üretimlerini yaparak, hem maliyetlerini azaltacak ve hem de gelir elde edebilecektir. Bordür, Parke, Taş, Çiçek üretimi gibi. Üretimin yanında kaynak yaratmak da oldukça önemlidir. Tarımsal üretim yapılacağı için buralarda elde edilen kaynaklar, ortağı olunan kooperatiflerin gelirlerinden oluşan kaynaklar, belediye atölyelerinde kendi üretimlerinin satış geliri kaynakları, muhtemel turizm işletmelerinin gelirleri, dayanışma ve öğrenci bursları için oluşturulan yardım fonları, mikro kredi olanakları için oluşturulacak fon gibi kaynaklarla da, klasik gelirlerin dışına çıkılarak kaynak yaratılmış olacaktır. Ayrıca bazı projelerin kaynaklarını AB ve Dünya Bankası Fonlarından karşılatarak, kullanılmayan kaynakların da başka hizmet üretimleri için kaynak haline gelmesi sağlanacaktır.


• Dördüncü kriter tüketim düzenleyicilik; Üretilen hizmetlerin mümkünse ihaleyle 3. Şahıslara yaptırmadan belediyenin kendi kaynakları ile üretilmesi, satın almalarda piyasadan ziyade kamu veya dayanışma belediyelerinin üretimlerinden temin edilme, tüketim kooperatiflerini devreye alarak, bir çok mal için irtibatta olunan üretim kooperatiflerinden ucuz ve sağlıklı satın almalarla halkın ucuz fakat iyi malları temin etmesinin sağlanması gibi tüketirken de olumlu şeyler yapılması gerçekleştirilecektir. Suyun insan hayatına ilişkin olan önemine istinaden, dezavantajlı gruplardan (yoksul, işsiz, emekli vb)  daha az ücret alınması gibi, su ücretlerinde kademelendirme yapılacaktır. Belediye satın almalarında, esnaf ayrımı gözetmeden tüm hemşeri esnafa eşit davranılacaktır. Özellikle Pazar yerinin şehrin bir ucunda olmasından dolayı, pazara gelindiği günler ve öğrencilerin sabah-akşam okula erişimlerinde, okul servisi olarak belediyenin bedava otobüs servisi hizmeti koyması sağlanacaktır. Halkın çıkarlarına aykırı davranan esnafın kötü davranışları karşısında halk korunacak sözleşmelerle belirlenmiş haklarının eksik olarak verilip, halkın dolandırılmasının önüne geçilecektir.


• Son olarak sosyal belediyecilik olarak dezavantajlı gruplar arasında gösterilen, yaşlılar, engelliler, yoksullar, çocuklar ve işsizlere dönük olarak; en azından bir tas sıcak çorba içmeleri için aşevi, giyecek yardımları, ev ve mesleki alet-edavat temini, bedava ulaşım, meslek edinme kursları, geçici barınma sorunlarının giderilmesi, bedava ulaşım gibi hizmetleri sağlanacaktır. Çocuklar, Gençler ve Kadınlar için; Gündüz Bakımevi-Kreş, Kapalı Çocuk Parkı; Öğrenci Yurdu; Gençlik Merkezi; Amatör tüm spor branşlarını destek projeleri hayata geçirilecektir.”

WhatsApp Image 2023-10-29 at 14.03.28