Gerze Belediyesi, düzenlenen Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda önemli kararlar aldı. Toplantıya belediye meclis üyeleri yoğun katılım sağladı ve şehrin geleceğini etkileyecek birçok konu masaya yatırıldı.

Toplantıda ele alınan konular arasında şehrin imar planları, taşınmazların kullanımı, bütçe hesapları ve çeşitli kuruluşlarla ilişkiler yer aldı. Özellikle, imar planları ve taşınmazların kullanımıyla ilgili kararlar titizlikle değerlendirildi.


Gündem maddelerine geçilmeden önce AK Partili Meclis Üyesi Hakan Akbaş’ ın istifa etmesinin ardından mazbatasını alan AK Partili Meclis Üyesi Kasım Uyanıksoy tebrik edildi akabinde gündem maddelerine geçildi.

 
1- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi; Hamidiye Mahallesi 703 ada, 19 parsel ile Çarşı Mahallesi 157 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazların yeşil alandan çıkartılarak konut alanı olması talebi görüşüldü.  Buna göre, gündem maddelerindeki ilgili taşınmazların yeşil alandan çıkartılarak konut alanı olmasının ilgili kanunun ilgili maddelerince uygun olmadığı değerlendirildiğinden olumsuz olarak rapora bağlandı.

 
2- İlçemiz Yeni Mahalle 472 ada 1 nolu taşınmazda bulunan devlet hastanesinin emsal değeri ve yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 


3- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 744 ada 1-2-3-4 nolu parseller ve 745 5 ada 6-7-8-9 nolu parseller ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 


4- İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi 415 ada 2 parsel nolu taşınmazın park alanından cami avlusu, bahçesi, eğitim ve spor alanına dönüştürülmesi talebi, oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


5- İlçemiz Atatürk Mah. 787 ada 3 ve 4 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların yapılaşma şartlarının değiştirilmesi talebi, oy birliği ile oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


6- 18. Madde uygulamasından oluşan hisseli parsellerin satış talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Cumhuriyet Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde yapılan 18 uygulaması sonucunda hisseli olan taşınmazların direkt olarak hissedarlara satışı işlemi, imtina etmeleri durumunda da ilgili kanununa istinaden satış işlemi (4 parsel), 3 parsel de İmar parseli olup ilgili kanuna istinaden ihaleli satış işlemi kabul edildi.

 
7- 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 


8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün aktarma işlemi talebi, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, aktif duruma geçirilen Temizlik işleri Müdürlüğü için gerekli olan bütçenin, Zabıta Müdürlüğünden aktarılacağı belirtildi. 


9- Gerze Spor Kulübünün yapmış olduğu tadilat masraflarının değerlendirilmesi talebi, AK Partili meclis üyelerinin çekimser, CHP’ li meclis üyelerinin evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.  

Gürsökü Köyünde Yangın Korkuttu: Bir Ev Kül Oldu Gürsökü Köyünde Yangın Korkuttu: Bir Ev Kül Oldu


10- İlçemiz Hamidiye Mahallesi Hal İçi Caddesi 3 / G nolu taşınmaz tahsisinin iptal edilmesi talebi, AK Partili meclis üyelerinin red, CHP’ li meclis üyelerinin evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre, 2023 yılı Ağustos ayı meclisinde Hal İçi Caddesi 3 / G adresinde bulunan CHP’li ve Ak Partili Meclis Üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek TÜGVA’ ya 5 yıllığına bedelsiz olarak verilen; 2023 yılı Kasım ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyelerinin imza desteğini çekme önerisi üzerine Ak Partili Belediye Meclis Üyelerinin ret oyuyla kabul görmeyen TÜGVA’ ya bedelsiz olarak verilen taşınmazın tahsisi iptal edildi.

11. Gerze Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine ait Arşiv Yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi.  


12- Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi talebi, AK Partili meclis üyelerinin red, CHP’ li meclis üyelerinin evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.


13- Dolu Kadro değişikliği talebi, oy birliği ile kabul edildi. 


14- Nükleer Santrallerin Kurulmasına karşı durulması ve Nükleer Silahların Yasaklanması Çağrısı, AK Partili meclis üyelerinin red, CHP’ li meclis üyelerinin evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.
Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, hükümeti anlaşmayı imzalayıp onaylamaya davet ederken “6 Ağustos 1945 te Dünya Atom Bombası ile tanışmış ve o tarihten günümüze nükleer silahlar devamlı olarak gündem ve tehdit unsuru olarak hayatımızda yer almıştır. Nükleer güç caydırıcı bir güç olarak lanse edilmiş ancak günümüzde aktif bir tehdit unsuruna dönüşmüştür.
Özellikle soğuk savaş döneminde artan bu tehdit unsuru Birleşmiş Milletler gündemine gelmiş ve Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması 07.07.2017 tarihinde kabul edilmiştir. 22.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte özellikle nükleer güç sahibi ülkeler başta olmak üzere 69 ülke bu oylama sürecine katılmamış ve Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi üyesi olan bazı ülkeler antlaşmayı tanımayacaklarını bildirmişlerdir. Ülkemiz de bu oylama dışında yer alan ülkeler arasındadır. Geçen zaman içerisinde ülkemizin nükleer silahlara ilişkin tutumu değişmemiş, antlaşmayı imzalamamıştır.
Bu anlaşmanın yaygınlaşması ve dünyanın nükleer tehlikeden kurtulması için Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanya (ICAN) yürütülmektedir. Bu kampanyaya aslında nükleer silahların asli hedefi olan şehirler de dahil olmuş ve bu süreçte anlaşmanın yaygınlaşması için ülke yönetimlerine talepte bulunmuşlardır. ICAN Şehirlerinin Çağrısı olarak yürütülen çağrıya Paris, Berlin, Washington DC gibi başkentlerin yanında Hiroshima ve Nagasaki gibi bizzat bu tehdidin hedefi olmuş şehirler de katılmışlardır. Nükleer silahlara ev sahipliği yapan ülkemiz bu antlaşmaya katılım göstermemiştir.
Türkiye, Çernobil Nükleer faciasından etkilenen 23 ülkeden biridir.26 Nisan 1986 Çernobil ve 11 Mart 2021 Fukushima nükleer santral kazalarında da yaşayarak öğrendiğimiz üzere nükleer santraller kaza halinde sonuçları bakımından çok riskli teknolojilerdir ve geniş ölçekli bir alanda insan hayatı ve doğal yaşam tehlike altına girmektedir. Biz Nükleer Felaketlerden etkilenen bir bölge olarak zaten yaşam sürecine pek çok zorlukla karşılaşırken ilave olarak nükleer tehdidi yaşamımızın bir parçası olarak görmek istemiyoruz.
Şehrimiz, nükleer silahların ve nükleer santrallerin dünya genelindeki topluluklar için oluşturduğu ciddi tehdit konusunda derin endişe duymaktadır. Vatandaşlarımızın bu tehditlerden arınmış bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Kasıtlı ya da kazara herhangi bir nükleer silah kullanımı veya olası nükleer santral kazası insanlar ve çevre için yıkıcı, geniş kapsamlı ve uzun süreli sonuçlara yol açacaktır.
Yukarıda bahsedilen nedenlerle Sinop ilimizde Nükleer Güç Santrali yapılmasını istemiyoruz ve Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını destekliyor ve hükümetimizi anlaşmayı imzalayıp onaylamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. 


Ek Gündem maddesi olan Cadde ismi değişikliği talebi, görüşüldü, değişiklik kararı oy birliğiyle red edildi.
Bir diğer ek gündem maddesi olan İç Anadolu Belediyeler Birliğine katılma talebi, oy birliği ile kabul edildi.

Bee